Průtokové těleso CorniStone pro úpravu tvrdé vody v bazénu

Průtokové těleso CorniStone je určeno pro úpravu tvrdé vody v domácnostech, bazénech a průmyslových provozech.
Úprava tvrdé vody CorniStone vodovodní baterie a sprcha

Za několik měsíců používání tvrdé vody v bazénu, dochází k zanesení vodovodních trubek, filtrů, solinátorů, sprchovacích hlavic, stěn sprch, toalet WC, splachovačů a dalšího příslušenství.
Obalení topných spirál průtokových ohřívačů vody nepropustnou vrstvou kamene zvyšuje spotřebu energie na ohřev vody a postupně vede k jejich totální nefunkčnosti. 

Kolik peněz a práce Vás stojí odstraňování kamene, drhnutí sprch, toalet, čištění solinátorů a zejména samotných bazénů?
Kolik Vás již stála výměna nefunkčních splachovadel, pákových baterií, nákup odstraňovačů vodního kamene?

Jsou to tisíce, desetitisíce a např. u městských bazénů statisíce Kč?

TO VŠE VYŘEŠÍ PRŮTOKOVÉ TĚLESO CORNISTONE.

Průtokové těleso CorniStone vodu nezměkčuje! - do vody nic nepřidává ani z ní nic neodstraňuje.
Vodu ani nefiltruje, zachovává v ní všechny zdraví prospěšné látky (minerály) a zároveň vylepšuje její vlastnosti.


Účinně zabraňuje tvorbě usazenin vodního kamene v potrubí studené a teplé vody, na topných tělesech bojlerů, vodovodních bateriích, sprchových hlavicích a dalších spotřebičích.

Průtokové těleso CorniStone je vhodné pro nové potrubní rozvody jako prevence usazování vodního kamene, ale i pro starší rozvody, odkud postupně odstraňuje stávající usazeniny. Po instalaci tak nemusíte odstraňovat nánosy starého vodního kamene, postupně se odstraní sám a odteče!

CorniStone průtokové těleso se instaluje do přívodního potrubí domácností nebo provozu, případně znovu do přívodního potrubí do bazénu.

Jsou v něm umístěny, tzv. na střídačku, jednotlivé děrované turbínky ze dvou různých elektricky vodivých materiálů. Ty vytváří vířivé proudění vody, čímž způsobují změnu krystalické mřížky obsažených minerálů.
Výsledkem je, že minerály v upravené vodě ztrácejí schopnost vytvářet trvalé tvrdé nánosy a nezachytávají se ve vodovodním potrubí a jeho součástech.

Tvrdé vodní minerály se mění na měkké částice, neusazují se a jsou odplavovány spolu s vodou.

Průtokové těleso CorniStone na úpravu tvrdé vody

Těleso CorniStone je vyrobené z nerezu a splňuje všechna kritéria pro pitnou vodu.

DRUHY PRŮTOKOVÝCH TĚLES

CorniStone

Těleso je určeno pro úpravu studené i teplé vody z vodovodního řadu pitné vody a speciální ochranu kotlů, bojlerů a průtokových ohřívačů, myček, praček a dalších spotřebičů pro domácnost, ve kterých dochází k ohřevu vody.

CorniStone Silver

Těleso je určeno pro úpravu pitné vody ze studny a řadu užitkové vody. Díky postříbřeným elektrodám má, kromě redukce vodního kamene, také antibakteriální účinek. Aktivním stříbrem pokryté elektrody snižují v proudící vodě výskyt bakterií, protože kontaktem se stříbrem se zabíjejí.
Zbavuje také vodu případných pachů a zlepšuje její chuť.

Těleso se využívá na úpravu vody s tvrdostí od 50 do 2000 ppm.
ppm (mg/l) - parts per milion (jedna miliontina v každém milionu částeček vody, je počet částeček tuhých látek).
Jde o běžnou vodu s tvrdostí 8-30 °DH (německých stupňů) - do 8° je měkká, 20° a více je velmi tvrdá.

Stupnice tvrdosti vody (množství rozpuštěných tuhých látek)

0 – 50 ppm                 - nejvyšší kvalita vody (nejměkčí voda - dešťová)
51 – 100 ppm            - vysoká kvalita vody (tzv. kojenecká voda)
101 – 300 ppm          - standardní kvalita vody
301 – 600 ppm          - zhoršená kvalita vody (zvýšený obsah vodního kamene)
601 – 999 ppm          - nekvalitní voda (nevhodná pro konzumaci, pouze po převaření)
1000 a více                - zdravotně závadná voda (pouze jako užitková)

MĚŘENÍ TVRDOSTI VODY V RŮZNÝCH MÍSTECH ELEKTRONICKÝM TESTEREM LOHAND

CorniStone pracuje účinně a spolehlivě po dobu více než 20 let a to:

- bez vnějšího zdroje elektrické energie
- bez obsluhy a provozních nákladů (údržba, servis)
- bez chemie (soli) a magnetů (elektromagnetů)

VYUŽITÍ A ÚSPORY (kde všude je možno těleso využít)

Domácnosti, vnitřní i venkovní bazény, hotelové vířivé vany, veřejné budovy, restaurace, hotely, výrobní a zpracovatelské závody, výměníkové stanice tepla, a chladicí zařízeni.
Zlepšeným prostupem tepla při ohřevu, dochází k velkým úsporám energií na ohřev vody a zároveň se snižuje nutnost údržby, oprav a servisu jednotlivých částí vodovodního oběhu a jeho součástí.

Není nutné používání změkčovačů vody do pračky, myčky atd.. Není nutno používat filtry s aktivním uhlím pro úpravu vody.

Při koupeli nebo sprchování může dojít k horšímu omývání šamponu nebo mýdla, protože v upravené vodě se mýdlo hůře sráží (můžete znát při mytí na horách, kde je měkká voda).

VAROVÁNÍ ZEJMÉNA ŽEN! Vlasy umyté v upravené vodě budou hebké, poddajné a lesklé.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE průtokových těles Cornistone

Průměr tělesa je 5 cm, délka 25 cm. Celkový nutný prostor pro osazení do potrubí je 45 cm.

Cornistone technické údaje

Pro návrhy řešení, měření tvrdosti vody a další technické dotazy, volejte:

Cornis, s.r.o., Ing. Jaroslav Málek: +420 774 376 464